RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Politika

Bajić: Bunjevačka matica da bude pod okriljem BNS

Marijana Tolimir | 8. jun 2016. | 13:16 | Politika

Bajić: Bunjevačka matica da bude pod okriljem BNS

Bunjevačka matica se mora vratiti pod okrilje Bunjevačkog nacionalnog saveta, a Ivan Sedlak ne može više da rakovodi ovom ustanovom – stav je Nacionalnog saveta koji je izneo Mirko Bajić kao predsednik Izvršnog odbora ovog tela. Naime, kako je Bajić izjavio na konferenciji za medije, Bunjevačka matica već duže vreme sprovodi aktivnosti za koje nema saglasnost Saveta.  

Tvrdnje Ivana Sedlaka da Nacionalni savet želi da preuzme imovinu Bunjevačke matice, Mirko Bajić odbacuje. Kaže, istina je sasvim suprotna. Na temelju i garancijama Bunjevačkog nacionalnog saveta, Vlada Srbije je 2006. godine obezbedila sredstva u visini od 150.000 evra za adaptaciju prostora u kom se nalazi Matica, kako bi se obezbedio prostor i za rad Bunjevačkog saveta, o čemu su trebali da naprave poseban sporazum, međutim, taj sporazum nikad nije sklopljen.

Osim toga Matica je napravila dugove od preko pola miliona dinara, a s obzirom na to da je 2011. iz statusa društvene organizacije, preregistrovana u udruženje građana, dugove treba da snosi odgovorno lice, odnosno Ivan Sedlak lično, smatra Bajić.

Bajić predlaže da pet eminetnih ljudi nezavisno i od njega samog, a i od Sedlaka, pronađe rešenje   jer u suprotnom Savet neće davati saglasnost na projekte Matice, bez kog joj se finansijska sredstva neće odobravati. Podsećamo da je Ivan Sedlak, između ostalog i rekao da su u lošoj finansijskoj situaciji zbog toga što Savet ne daje saglasnot na njihove projekte, čime su stavljeni u pat poziciju.

 

Ostale vesti iz ove kategorije