RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Društvo

Ministarka Kisić-Tepavčević obišla „Kolevku”

Redakcija TV Subotica | 23. jul 2021. | 13:08 | Društvo

Ministarka Kisić-Tepavčević obišla „Kolevku”

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, obavešteno je od strane Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI) o anonimnoj prijavi sa fotografijama u kojoj se ukazuje na neadekvatnu brigu o korisnicima Doma za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ u Subotici. Odmah po dobijanju prijave, nadležna Pokrajinska inspekcija socijalne zaštite, koja je pre deset dana bila u nadzoru u ustanovi, kada nisu utvrđene nepravilnosti i nezakonitosti, izvršila je vanredni inspekcijski nadzor. 

Inspekcija je ustanovila da lice sa slike aktuelno nije korisnik na smeštaju u ustanovi. Na fotografiji u anonimnoj prijavi je bivši korisnik koji je nakon jednomesečnog lečenja u Tiršovoj i više prethodnih hospitalizacija, zbog urođenih višestrukih bolesti, preminuo u martu ove godine. U prethodnom periodu korisnik je bio redovno praćen od strane dečijeg kardiologa, dečijeg psihijatra i drugih specijalista medicine.

Tokom nadzora, inspekcija je utvrdila da nijedan korisnik nema bilo kakvu vrstu povreda, kako se navodilo u anonimnoj prijavi. Inspektori socijalne zaštite povodom upućene predstavke nisu utvrdili ni jednu nepravilnost iz nadležnosti inspekcije socijalne zaštite. Inspekcija socijalne zaštite uputiće dopis zdravstvenoj inspekciji radi postupanja iz njihove nadležnosti.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević lično je posetila Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ u Subotici.

Nakon razgovora sa zaposlenima i obilaska ustanove, ocenjeno je da je potrebno da se intenzivira saradnja sa centrima za socijalni rad radi ubrzavanja izmeštanja u hraniteljske porodice 11-oro dece do 3 godine starosti, a koje se nalaze na smeštaju u ustanovi.

Novi objekat je u fazi radova, i njime će se stvoriti kapacitet za smeštaj koji će rasteretiti smeštajni kapacitet postojećeg objekta i doneće nove sadržaje za različite aktivnosti korisnika – fiskulturna sala, bazen i sl. Bazen i fiskulturna sala su građeni po savremenim standardima i u potpunosti prilagođeni potrebama korisnika. Fiskulturna sala je projektovana za više sadržaja i različitih aktivnosti korisnika, koje će pospešiti očuvanje njihovih fizičkih potencijala. Bazen, kome se korisnici smeštaja posebno raduju, biće dostupan i teže pokretnim korisnicima kroz posebne mehanizme, tzv. „korpe“, koje će im omogućiti bezbedan pristup i korišćenje bazena.

Potrebno je ojačati i kadrovske kapacitete, kako bi se u što većoj meri obezbedio individualni rad sa korisnicima.  

Sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u poseti ustanovi bili su i predstavnici Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom.

Ministarstvo napominje da u okviru svojih redovnih aktivnosti inspekcije socijalne zaštite vrše redovne inspekcijske nadzore i istovremeno ističe važnost svih vrsta prijava i ukazivanja na potencijalne nepravilnosti.  

U tom smislu, Ministarstvo zahvaljuje Inicijativi za prava osoba sa mentalnim invaliditetom na prosleđenoj anonimnoj prijavi i poziva sve koji imaju bilo kakva slična saznanja da  o tome obaveste Ministarstvo, kako bi se svi navodi odmah ispitali i preduzele adekvatne mere.

Izvor: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ostale vesti iz ove kategorije