RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Privreda

Održan edukativni skup Privredne komore Srbije na temu turizma

Bojan Nikolić | 17. maj 2017. | 12:58 | Privreda

Održan edukativni skup Privredne komore Srbije na temu turizma

Lakše razumevanje i primena zakonskih i podzakonskih akata Zakona o turizmu, kao i upoznavanje sa konkursima za unapređenje turizma, teme su današnjeg edukativnog skupa koji je održan u prostorijama Regionalne privredne komore Severnobačkog upravnog okruga.

Izmene Zakona o turizmu usvojene su krajem 2015. godine, sa ciljem  suzbijanja sive ekonomije u ovoj oblasti, ali i bolje zaštite turista koji putuju preko turističkih agencija. Primena novog Zakona donela je određene probleme i nejasnoće u nadležnostima lokalnih samouprava, a resorno Ministarstvo i Privredna komora Srbije žele da ih svedu na minimum, kroz edukaciju turističkih radnika.

„Tim Zakonom je dosta ingerencija preneto na lokalnu samoupravu, ali za godinu dana od stupanja na snagu, Zakon nije u potpunosti primenjen zbog nejasnoća. Iz tog razloga smatramo da je učešće lokalne samouprave na ovom skupu značajno, kako bi im dodatno objasnili nejasnoće koje se najviše odnose na oblast inspekcijskog nadzora.“ objašnjava Dragana Šabić, zamenik sekretara Udruženja za turizam PKS

Konkursi za subvencije i kredite za unapređenje turizma nailaze na značajno interesovanje turističkih radnika, koji u velikom broju apliciraju za  sredstva za unapređenje infrastrukture i kvaliteta turističke ponude. Monitoringom na području koje pokriva Regionalna privredna komora Severnobačkog okruga, utvrđeno je da veliki broj turističkih delatnika učestvuje na konkursima Ministarstva turizma kao i resornog Pokrajinskog sekretarijata, što se ogleda u broju uspešno realizovanih projekata u proteklom periodu.

Ostale vesti iz ove kategorije