RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Privreda

Promet sa inostranstvom 1,8 milijardi dolara

Bojan Nikolić | 29. februar 2016. | 14:47 | Privreda

Promet sa inostranstvom 1,8 milijardi dolara

Regionalna privredna komora Subotica u saradnji sa Lokalnom samoupravom Kanjiža organizovala je danas poslovni forum u Velikoj većnici Gradske kuće u Kanjiži. Na Forumu su prezentovana  privredna kretanja i robna razmena regiona za 2015. godinu, kao i aktuelni privredni tokovi sa željom  da se intezivira međusobna saradnja sa privrednicima i lokalnom samoupravom.

Rezultati poslovanja privrede regiona u predhodnoj godini bili su zadovoljavajući i ispred drugih regiona naše države, zahvaljujući prometu sa inostranstvom od 1,8 milijardi dolara, što predstavlja za nijansu bolji rezultat u odnosu na 2014. godinu.

Slobodan Vojinović, predsednik RPK Subotica: „Sa 1,8 milijardu $ prometa sa inostranstvom, gde imamo suficit i sa EU i sa Rusijom i sa Nemačkom je dobar rezultat a znamo da može bolje i da može više. Nosilac toga je agrar a ono drugo što se dobro pokazuje su strane investicije i dobro je što su te firme zaživele jer ipak one nisu imale probleme za plasmanom i sa tržištem. Na primer Slobodna zona iz Subotice je sama napravila 600 miliona $ prometa sa inostranstvom. Imamo jednu poziciju koji smo izuzetno dobro iskoristili i ostavili smo osnovu za daljni trend u tom pravcu usmerenja aktivnosti zajedno sa lokalnim samoupravama, pokrajinskom i republičkom vladom.“

Novi zakon o privrednim komorama stupio je na snagu 6. januara ove godine što je uslovilo brojna administrativna prilagođavanja i pripremanje aktivnosti. Na Forumu su određene odredbe Zakona dodatno približene privrednicima i predstavnicima lokalne samouprave, a sve u cilju bolje međusobne saradnje.

Slobodan Vojinović, predsednik RPK Subotica: „Ima dosta novina u tom zakonu. U suštini borba koja je bila da privredni ambijent popravimo i poboljšamo i sve te korisnosti prenesemo kod privrednika smo uspeli. Recimo član 14 novog zakona je posebno interesantan i za njega smo poslali saopštenje svim lokalnim samoupravama i načelnicima okruga da se sve radi u sinergiji komore, lokalne samouprave i privrede i da zajedno rade na investicijama i projektima i da neke odluke iz privrede ne mogu da se rade više bez mišljenja Regionalne privredne komore. Na saveznom nivou smo to odradili da Ministarstvo i Vlada Srbije ne mogu donositi odluku niti predloge zakone bez saglasnosti i mišljenja privrede.“

Lokalna samouprava u Kanjiži želi da uspostavi bolju saradnju sa Regionalnom privrednom komorom iz Subotice, nakon potpadanja pod njenu ingerenciju. Sa zajedničkom realizacijom određenih projekata, planiraju da konkretnije utiču na razvoj privrede na teritoriji Opštine Kanjiža kao i da se aktivnije uključe u pomaganje lokalnim privrednicima.

Robert Fejstamer, načelnik odeljenja za privredu opštine Kanjiža: „Jako nam puno znači da imamo adekvatne informacije.                 Lokalna samouprava teško dolazi do analitičkih podataka u vezi privrede jer statistika nije dostupna lokalnoj samoupravi. Jako je dobro da imamo Regionalnu privrednu komoru jer nam ona pruža analitiku i na regionalnom i na lokalnom nivou pa mi možemo naše razvojne projekte usmeriti da utiču direktno na privredu a ne da probamo iz godine u godinu da pronađemo adekvatnu kopču između privrede i lokalne samouprave već ovako direktno prema upustvima i pomoći komore da damo dobre projekte koji će moći direktno da pomažu privredi.“

 

Ostale vesti iz ove kategorije