RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Privreda

Konstituisani odbori za sektore industrije i usluga u RKP Severnobačkog okruga

Bojan Nikolić | 21. mart 2018. | 14:27 | Privreda

Konstituisani odbori za sektore industrije i usluga u RKP Severnobačkog okruga

Održavanjem konstitutivnih sednica tri odbora, Regionalna privredna komora Severnobačkog upravnog okruga završava proces implementacije Zakona o privrednim komorama koji je stupio na snagu prvog dana 2017. godine.

Odbori za sektor usluga i sektor industrije, konstituisani su danas u Regionalnoj privrednoj komori Severnobačkog upravnog okruga.Pred njih je stavljen jasan cilj — da definišu stvarne probleme u svojoj branši kako bi njihovim rešavanjem omogućili dalji razvoj privrednog miljea na nivou regiona. Konstituisanjem odbora jačaju se redovi unutar organizacije koja predstavlja legitimnu privredu kako bi se upustili u borbu protiv najvećeg protivnika – sive ekonomije.

„Moram reći da u čitavoj priči zajedno, udaramo direktno na rušenje sive ekonomije, jer mi zastupamo legalnu privredu, a privreda treba da se pita. I sad, ko je taj, koji neće da prihvati nešto što je bolje? Dakle bukvalno, izmena nekog Zakona se radi kako bi on bio bolji, a ne lošiji, a sve u skladu sa normama i „pod kapom“ Ustava. Zato je i ova priča interesantna, jer odbori mogu napraviti svoj program rada i svoj plan rada.“ istakao je Slobodan Vojinović, v.d.  direktora PKS-RPK Severnobačkog okruga

Zakon o privrednim komorama dao je veći prostor privrednicima za stvaranje boljih uslova u privredi aktivnim učešćem u donošenju odluka na nivou zakonodavne vlasti. Na nedavno održanom Parlamentu privrednika doneta je odluka da se uđe u pregovore sa predstavnicima vlasti o smanjenju poreza na dobit kompanija sa sadašnjih 15 na nekadašnjih 10 odsto.

„Tu moram da vam kažem da sam na tu temu lično razgovarao sa ministrom finansija i da ćemo krenuti u tom pravcu. Druga varijanta jeste da ako ta klauzula mora ostati, onda da deo sredstava koji se reinvestira i koji ostaje u kolektivu ne oporezuje ili da se u delu proširenja kapitala, nabavke osnovne opreme odnosno mašina, kada za to dođe vreme, onda da se oporezuje.“ objašnjava Slobodan Vojinović, v.d.  direktora PKS-RPK Severnobačkog okruga

Za oko 5100 firmi na prostoru Severnobačkog okruga bitno je da su pokrenute aktivnosti u nadležnim institucijama koje su uključene u pregovore sa Evropskom unijom,  da se održi aktuelni status Privredne slobodne zone  bez obzira na datum priključivanja naše zemlje zajednici zemalja Evrope. Pozitivni pomaci su urađeni po pitanju uvođenja dualnog obrazovanja u veći broj prosvetnih ustanova, kao i u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje kako bi se umanjio odliv stanovništva ali i pronašla nova radna snaga posebno iz nerazvijenih delova Srbije.

Ostale vesti iz ove kategorije