RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Privreda

Grad i NSZ zajednički finansiraju zapošljavanje

Marijana Tolimir | 13. avgust 2018. | 14:23 | Privreda

Grad i NSZ zajednički finansiraju zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje zajedno sa jedinicama lokalne samouprave već nekoliko godina sprovodi mere aktivne politike zapošljavanja udruživanjem sredstava.

Da bi lokalna samouprava kroz udruženo finansiranje sa NSZ mogla da spovede željene mere, na početku godine treba da konkuriše kod nadležnog ministarstva za zapošljavanje, pri čemu same planiraju programe u skladu sa potrebama rada lokalnog tržišta i akcionim planovima zapošljavanja.

I ove godine, Nacionalna služba za zapošljavanje ostvarila je saradnju sa Suboticom, dok je Mali Iđoš odustao zbog nedostataka sredstava, a Bačka Topola nije konkurisala. Grad Subotica podneo je zahtev za sufinansiranje ukupno tri mere, koje su u toku.

U program javnih radova uključeno je 86 lica, dok su izdvojena sredstva nešto više od 11 miliona dinara. Po programu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz teže zapošljivih kategorija za sada je zaposleno 23 lica i odobrena su sredstva od 3,5 miliona, a mera je na snazi do kraja oktobra, odnosno utoška sredstava. Subvencija za samozapošljavanje za sada su odbrene za 15 lica, a sredstva za ovu meru iznose 2.760.000 dinara, dok se zahtevi takođe mogu podneti do kraja oktobra.

Ostale vesti iz ove kategorije