RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Privreda

Medijacija – brži način rešavanja sporova u privredi

Sanda Mileusnić | 18. april 2019. | 14:06 | Privreda

Medijacija – brži način rešavanja sporova u privredi

Zakon o posredovanju u rešavanju sporova koji se u Srbiji primenjuje od 2015. godine otvorio je mogućnost medijacije kao načina rešavanja sporova u privredi, ali njena primena među privrednicima još uvek nije zaživela, iako se time na  brži, jeftiniji i efikasniji način mogu rešiti sukobi, poruka je licenciranih medijatora. U prošloj godini je tek nešto više od 600 predmeta rešeno na ovaj način. Tim povodom u Poslovnom inkubatoru održana je panel diskusija koju Partneri Srbija organizuju zajedno sa USAID Projektom saradnje za ekonomski razvoj.

Iskustvo u praksi pokazuje da se građani još uvek češće odlučuju da svoje pravo ostvare pred sudom, iako je to u odnosu na medijaciju duži i skuplji put, objašnjava advokat i medijator, Tanja Dugonjić. Građani i privredni subjekti često nisu upoznati sa činjenicom da sporazum iz medijacije može da ima karakter izvršne isprave ako se overi kod javnog beležnika, pa tako dobija podjednaku pravnu snagu kao i sudska presuda.

Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava reguliše medijaciju između privrednih subjekata kao specijalističku medijaciju, za koju licencu ima oko 25 medijatora u Srbiji,  a Privredna komora Srbije je određena kao institucionalni posrednik.

Medijacija je u Srbiji još uvek u začetku, postoje rezultati, ali i prostor za unapređenje. Zakon omogućava medijaciju u gotovo svim vrstama predmeta u kojima strane mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima, objašnjava Ana Toskić, dodajući da je sud uvek alternativa kojoj se može pribeći u slučaju da medijacija ne urodi plodom. Šira primena medijacije trebalo bi da dovede i do smanjenja opterećenosti sudova.

Licencirani medijatori postoje u svim gradovima, a dalje unapređenje primene medijacije trebalo bi da usledi pravnim okvirom. Ministarstvo pravde radi na strategiji gde se razmatra da u određenim vrstama predmeta prvi sastanak sa medijatorom bude obavezan, kako bi se strane upoznale  sa prednostima i opcijama primene medijacije u rešavanju njihovog sukoba.

Ostale vesti iz ove kategorije