RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

ComNetTV mreža

Konkurs za stručno osposobljavanje za obavljanje policijskih poslova

Vesna Babić | 7. jun 2019. | 08:37 | ComNetTV mreža

Konkurs za stručno osposobljavanje za obavljanje policijskih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je Konkurs za upis 600 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici na stručno osposobljavanje za obavljanje policijskih poslova. Za područje Policijske uprave u Subotici, Konkurs je raspisan za 30 polaznika. Pravo učešća imaju lica koja su državljani Srbije, koja imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije najmanje jednu godinu neprekidno pre podnošenja prijave, na teritoriji organizacione jednice za koju je Konkurs raspisan. Kandidati ne mogu da budu mlađi od 18 i stariji od 24 godine, odnosno 27 godina ukoliko su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta, treba da poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije, da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o polciji, kao i da ispunjavaju kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti. Obrazac prijave se može preuzeti u policijskoj stanici ili na sajtu www.copo.edu.rs, gde se nalaze i dodatne informacije.

Ostale vesti iz ove kategorije