RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Društvo

Saopštenje Gradske uprave u vezi sa suzbijanjem komaraca

Redakcija TV Subotica | 28. jun 2019. | 14:59 | Društvo

Saopštenje Gradske uprave u vezi sa suzbijanjem komaraca

"Hidrometeorološke prilike tokom ove godine izuzetno pogoduju ubrzanom i neometanom razvoju komaraca. Obimne padavine tokom maja meseca sa više od 20 kišnih dana uzrokovale su pojavu plavljenja i formiranja velikog broja plitkih stajaćih vodenih površina, koje predstavljaju idealna mesta razvoja komaraca, a nagli porast i konstantno visoke temperature tokom juna pogoduju njihovom ubrzanom razvoju. Takođe, hidrometeorološke prilike su pogodovale bujanju trave i rastinja kao idealnih skrovišta za odrasle jedinke komaraca tokom visokih dnevnih temperatura. Navedeni uslovi, koji su izuzetno povoljni za razvoj komaraca, ujedno sprečavaju planirano sprovođenje tretmana suzbijanja komaraca, te se dinamika tretmana prilagođava postojećim  uslovima.

Suzbijanje komaraca na teritoriji Grada Subotice sprovodi se od strane preduzeća „ORIS“ DOO Sombor (u saradnji sa: „Sani Eco Vita“ DOO Lazarevac i „Racom 92“ DOO Beograd), kontinuirano prema planu suzbijanja komaraca za tekuću godinu. Učestalost tretmana i planski raspored tretiranja prilagođava se aktuelnim uslovima na terenu.

Do sada je na teritoriji Grada Subotice tokom juna meseca izvršeno tretiranje odraslih komaraca ULV tehnikom sa zemlje i iz vazduha u svim nasljenim mestima. Ukupna tretirana površina iznosila je više od 9.000 ha.

Novi ciklus tretmana odraslih komaraca na celoj teritoriji Grada ULV tehnikom sa zemlje planiran je da započne  danas, 28. juna, kako bi se danas i sutra tretirala naseljena mesta Subotica, Palić, Radanovac i Kelebija, a tretman preostalih 15 naseljenih mesta se nastavlja od ponedeljka 1. jula.

U skladu sa hidrometeorološkim uslovima, uporedo sa suzbijanjem odraslih komaraca, počevši od kraja aprila, kontinuirano se vrši i suzbijanje larvi na vodenim površinama.

Preparati koji se koriste prilikom tretmana su namenski biocidi registrovani u Republici Srbiji, na bazi aktivnih materija deltametrin i lambdacihalotrin. Zaštićeno područje Park prirode „Palić“ se tretira biološkim preparatima u skladu sa zakonskim propisima. Sprovođenje tretmana u ime Naručioca posla kontroliše nadležna inspekcijska služba Grada Subotice.

Do sada su sprovedene sve mere da se populacija komaraca drži pod kontrolom. Svakodnevni tretmani na istim površinama ne bi značajnije uticali na poboljšanje trenutne situacije, s obzirom da hidrometeorološki uslovi omogućavaju konstantno prenamnožavanje komaraca. Sa tom činjenicom su saglasni i naručilac posla i nadzorni organ. Prema informacijama dobijenim od drugih izvođača radova na suzbijanju komaraca, situacija u Subotici je, usled do sada primenjenih mera, povoljnija nego u drugim gradovima.

Grad Subotica je za suzbijanje komaraca na svojoj teritoriji, koja podrazumeva i sva naseljena mesta, obezbedio budžetska sredstva, blagovremeno sproveo postupak javne nabavke i zaključio ugovor sa izvršiocima posla. Do sada je održano nekoliko sastanaka između predstavnika Gradske uprave, nadzornog organa i izvršilaca posla na temu problematike suzbijanja komaraca.

U narednom periodu planirani tretmani se nastavljaju i sprovodiće se do kraja sezone prema dinamici koja prati uslove na terenu, a na osnovu vrsta komaraca i brojnosti jedinki uhvaćenih prilikom monitoringa larvi i odraslih jedinki komaraca na terenu.
Građanima se unapred zahvaljujemo na strpljenju i razumevanju."

 

Ostale vesti iz ove kategorije