RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Društvo

Program zapošljavanja mladih sa visokim obrazovanjem

Aleksandra Orlić | 3. jul 2019. | 10:35 | Društvo

Program zapošljavanja mladih sa visokim obrazovanjem

Program pripravnika za mlade sa visokim obrazovanjem jedna je od mera aktivne politike zapošljavanja koju sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje i realizuje se u skladu sa Javnim pozivom. Konkurs je otvoren za privatni sektor i odnosi se na lica sa četvrtim stepenom visokog obrazovanja, pripadnike romske nacionalne manjine, kao i osobe sa invaliditetom.

Ovaj program podrazumeva stručno osposobljavanje za samostalan rad lica u zanimanju za koje je stečeno minimum četvorogodišnje visoko obrazovanje, u cilju obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita kada je to predviđeno zakonom ili pravilnikom kod poslodavca kao uslov za rad na određenim poslovima, uz zasnivanje radnog odnosa.

Javni poziv odnosi se na poslodavce iz privatnog sektora. Nacionalna služba za zapošljavanje će u trajanju od 12 meseci, poslodavcu koji se odluči na angažovanje radnika ovim putem, refundirati mesečnu neto zaradu u iznosu od 30.000 dinara, uz pripradajuće poreze i doprinose za pun fond prisutnostva na radu pripravnika. Obavljanje pripravničkog staža može biti i kraće od godinu dana, ukoliko je tako regulisano aktom o sistematizaciji preduzeća, međutim u oba slučaja obaveza firme je da nakon završenog perioda finansiranja zadrži lice u radnom odnosu još najmanje šest meseci.

Najčešće se dešava da poslodavci već imaju potencijalnog kandidata, koji ispunjava sve navedene uslove Javnog poziva, a ukoliko pak nemaju, u saradji sa NSZ, na njihovu adresu će biti upućeni nezaposleni koji odgovaraju traženom profilu. Nezaposlena lica sa evidencije NSZ, mogu se samostalno angažovati i informisati preduzeće o raspisanom programu, koji je aktuelan sve do 29. novembra tekuće godine. Tekst javnog poziva, sa pripadajućom dokumentacijom, dostupan je na sajtu NSZ, a može se preuzeti i u subotičkoj filijali.

Ostale vesti iz ove kategorije