RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Privreda

Edukativna radionica o uvođenju eRačuna

Redakcija TV Subotica | 11. septembar 2019. | 12:30 | Privreda

Edukativna radionica o uvođenju eRačuna

Kompanija Docloop d.o.o - Servis Moj-eRačun, 27. septembra po drugi put u Privrednoj komori Subotica organizuje stručnu edukativnu radionicu “Digitalizacija poslovanja – uvođenje eRačuna” sa ciljem obuke zaposlenih za samostalno upravljanje procesima izrade, slanja, primanja i obrade elektronskih računa (eRačuna) u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

U svetu digitalne ekonomije, jasno je da se i vođenje poslovne evidencije mora digitalizovati, a po broju polaznika prošle edukacije, čini se da to shvataju i pravna lica iz Subotice. Niži troškovi, efikasnije poslovanje, automatizacija procesa i minimizacija grešaka su samo neke od prednosti elektronskog poslovanja. Međutim, pre prelaska na digitalno poslovanje bitno je zakonski uskladiti izradu i slanje elektronskih računa i drugih računovodstvenih isprava, regulisati elektronsku pisarnicu i arhivu kao i bezbednosti podataka koji se razmenjuju elektronskim putem i šta svaki zaposleni koji učestvuje u ovom procesu mora znati o informacionoj bezbednosti.

Bitne teme edukacije:

Šta je elektronski račun i zašto postaje vodeća komponenta digitalizacije poslovnih procesa?

Kako zakonski uskladiti izradu i slanje elektronskih i drugih računovodstvenih isprava?

Interno upravljanje elektronskim računima: na koji način postupamo sa ulaznim, a na koji sa izlaznim elektronskim računima?

Zašto je važna elektronska pisarnica i kako funkcioniše elektronska arhiva?

Koje su novine u pogledu elektronskog poslovanja u zemljama okruženja?

Zašto je bitno pitanje bezbednosti podataka koji se razmenjuju elektronskim putem i šta svaki zaposleni koji učestvuje u ovom procesu mora znati o informacionoj bezbednosti?

Svi polaznici nakon edukacije dobijaju potvrdu o stručnoj osposobljenosti za uvođenje eRačuna u poslovanje, kao i prateći nastavni materijal. Za više informacija o edukaciji pozovit 066 8103056 ili pošaljite upit na docloop.office@moj-eracun.rs

Ostale vesti iz ove kategorije