RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Društvo

Uklanja se divlja deponija u Donjem Tavankutu

Marijana Tolimir | 11. septembar 2019. | 13:07 | Društvo

Uklanja se divlja deponija u Donjem Tavankutu

U toku je uklanjanje divlje deponije u Donjem Tavankutu. Procena je da će sve završiti do kraja sledeće nedelje, a da će količina smeća koje će biti prevezeno na Gradsku deponiju dostići oko 1400 tona.

Iako su i Gornji i Donji Tavankut u sistemu odvoženja kućnog smeća putem žutih vreća, ovo je slika divlje deponije u tom selu, a kraći je spisak onoga čega nema, od onoga što se tamo može pronaći – od kućnog smeća, preko šuta, sve do leševa uginulih domaćih životinja. Otpad jei ranije uklanjan, a sada je akcija ponovo u toku.

Međutim, smeće može da se očisti samo sa puteva, odnosno javnih površina, dok onaj deo koji se nalazi na privatnoj parceli, nadležno preduzeće i Grad nisu u mogućnosti da odnose. Ono što su zatekli kada su prvi put došli, bili su potpuno neprohodni putevi od gomila otpada.

JKP „Čistoća i zelenilo“ od početka godine uklonilo je slične deponije sa pet lokacija – oko Bajske pruge, u Lošinjskoj ulici, Vuka Madušića i sa Đurđinskog puta u Starom Žedniku.  Ukupno je odvezeno više od 2000 tona, odnosno 3000 kubnih metara smeća.

Ostale vesti iz ove kategorije