RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Privreda

Održana radionica o pranju novca i finasiranju terorizma

Sanda Mileusnić | 30. septembar 2019. | 10:37 | Privreda

Održana radionica o pranju novca i finasiranju terorizma

U Regionalnoj privrednoj komori severnobačkog upravnog okruga održana je radionica „Predstavljanje Tipologija pranja novca i tipologija finansiranja terorizma“ namenjena obveznicima Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Savetovanje je organizovano u saradnji sa Ministarstvom finansija, Upravom za sprečavanje pranja nova, a uz podršku projekta „EU podrška sprečavanju pranja novca u Srbiji“.

Cilj organizatora bio je da ovom radionicom unaprede operativna znanja predstavnika finansijskog i nefinansijskog sektora, sa posebnom pažnjom na tipologije za krivična dela visokog stepena pretnje za pranje novca, sektorske tipologije pranja novca i tipologije finansiranja terorizma. Jedan od učesnika, broker Radivoj Belančić, smatra da je tema veoma aktuelna, jer je pranje novca prisutno u svim oblastima i  delatnostima, kako privrednim, tako i vanprivrednim, a teško mu je ući u trag. Najprisutnije je ipak u građevinarstvu, a pranje novca se više ne odnosi samo na klasične načine finansiranja, već su sve prisutnije i virtuelne valute, što predstvalja tehnološki i informacioni problem.

Tipologije finansiranja terorizma i Tipologije pranja novca, priređene su i objavljene u maju ove godine.

Ostale vesti iz ove kategorije