RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Privreda

Kako usporiti ekonomske migracije?

Sanda Mileusnić | 18. decembar 2019. | 14:04 | Privreda

Kako usporiti ekonomske migracije?

Naš grad bio je treći od ukupno šest, u kojima je održana javna rasprava o Predlogu strategije o ekonomskim migracijama za period od 2021-2027.godine.

Koordinaciono telo za praćenje ekonomskih migracija, koje je formirano sa ciljem da uspori odlazak naših državljana u inostranstvo, da vrati one koji su već otišli, kao i da privuče strane stručnjake, učestvovalo je u kreiranju Strategije o ekonomskim migracijama. Ona je danas predstavljena subotičkoj javnosti.

Javne rasprave su već održane u Nišu i Novom Sadu, a nakon našeg grada slede Novi Pazar, Kragujevac i Beograd.Nakon što Strategija prođe sve faze potrebne za njeno usvajanje, biće donet i Nacionalni akcioni plan koji će predvideti konkretne mere u skladu sa Strategijom, a potom će se raditi i na lokalnim akcionim planovima.

Ostale vesti iz ove kategorije