RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Društvo

Predstavljeni rezultati IPA projekta „RILIAM“

Aleksandra Orlić | 20. februar 2020. | 12:16 | Društvo

Predstavljeni rezultati IPA projekta „RILIAM“

U zgradi IT centra „Digital Hive“, održana je završna konferencija projekta „Regionalna inovaciona laboratorija za industrijsku automatizaciju i mehatroniku“, vrednog oko 250 hiljada evra, koji je realizovan putem IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Mađarska sa ciljem pružanja podrške malim i srednjim preduzećima u pograničnom regionu dveju zemalja.

Putem projekta opremljene su dve laboratorije inovativnih kompetencija, jedna u Mađarskoj na Tehničkom fakultetu Univerzitetu u Segedinu, a jedna u našem gradu na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija, u kojim su studenti i privrednici imali priliku da stiču nedostajuća znanja u oblasti mehatronike i preduzetništva.

Ove laboratorije, kao i materijali za edukaciju, ostaju u trajnom vlasništvu obrazovnih ustanova, te će se tako i buduće generacije obučavati na modernim industrijskim robotima,a kako su otvorenog tipa, u njima će se često sretati i lokalni privrednici iz ovih oblasti.

Uporedo sa završnom konferencijom, u Visokoj tehničkoj školi koja je bila vodeći korisnik Projekta, održana je i poslednja radionica na temu upotrebe kolaborativnih robota u industriji. Ovakav način rada, koji obuhvata integrisani rad čoveka i „mašine“ bez zaštitne ograde, je po rečima direktora ove visokoobrazovne ustanove, jedinstven u Srbiji.

Ostale vesti iz ove kategorije