RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Društvo

Žene na poštanskim markicama - malobrojne

Sanda Mileusnić | 21. februar 2020. | 11:43 | Društvo

Žene na poštanskim markicama - malobrojne

Na poštanskim markicama izdatim u periodu od 2006. do 2018. godine našlo se svega 10 odsto žena ili ženskih likova, a najčešća markica sa jednom ženom koju ćemo zalepiti na pismo je ona sa Milevom Marić Ajnštajn, zaključak je predavanja na temu "Znamenite žene 20. veka - Žene na poštanskim markama u Srbiji (2006-2018)", koje je u organizaciji Udruženja "Ženske studije i istraživanja“ održano u Gradskoj biblioteci.

Predavanje na temu znamenitih žena na poštanskim markama, deo je nastojanja  da se utvrdi šta je ono što jednu ženu čini znamenitom, poručuje Margareta Bašaragin iz Udruženja „Ženske studije i istraživanja“. Analiziranjem svih poštanskih maraka koje su izdate u Srbiji od 2006. do 2018. godine, kako bi se utvrdilo koje su to žene, ženski likovi i predmeti našli svoje mesto na pismu, kao i na koji način su one prezentovane, dolazi se do poražavajućeg zaključka.

Osim što su žene na poštanskim markama malobrojne, retke su one kojima je ta počast odata za života. Na njima su se uglavnom našle umetnice, pre svega glumice, kao i supruge vladara i naučnika, dok su brojne druge ostale izostavljene. Najfrekventnija markica sa ženskim likom je ona na kojoj se našla Mileva Marić Ajnštajn.

Subotičanin Ljudevit Vujković Lamić, za sebe kaže da je filatelista otkad zna za sebe. Član Saveza filatelista postao je pre 70 godina, a u nekoliko navrata i sam je bio inicijator nastanka marki poput onih koje obeležavaju 100 godina Dužijance i 100 godina Gradske kuće. Žene na poštanskim markama on posmatra malo drugačije, a dodaje i da je problem što umetnost pisanja pisma izumire, a sa njim i marke.

Ohrabruje serija poštanskih markica izdatih prošle godine povodom umetničke igre sa četiri igračice, koju je Udruženje „Ženske studije i istraživanje“ i iniciralo, dodaje Margareta Bašaragin i zaključuje da je krajni cilj učiniti znamenite žene i njihov doprinos našem društvu vidljivim.

Ostale vesti iz ove kategorije