RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Zdravstvo

Rana dijagnostika i podrška u lečenju, ključni u borbi obolelih od retkih bolesti

Aleksandra Orlić | 28. februar 2020. | 11:13 | Zdravstvo

Rana dijagnostika i podrška u lečenju, ključni u borbi obolelih od retkih bolesti

Prema proceni od retkih bolesti u Srbiji boluje oko pola miliona ljudi, što je približno 6 odsto stanovništva, a među njima je najviše dece koji čine čak 80 odsto. Ove bolesti su često životno ugrožavajuće, hronične, progresivne i značajno narušavaju kvalitet života obolelih i njihovih porodica, na šta nastoje da ukažu javnosti svakog 28. februara, kada se u svetu obeležava njihov Dan.

Retke bolesti su heterogena grupa oboljenja, čija je zajednička karakteristika niska učestalost. Prema preporukama Evropske komisije, retka bolest se definiše kao bolest koja se javlja kod manje od pet osoba na 10.000 stanovnika. Procenjuje se da u svetu ima od 6.000 do 8.000 različitih retkih bolesti.

Za ove bolesti karakteristični su različiti simptomi, koji variraju ne samo od bolesti do bolesti unutar grupe, već variraju i unutar određene bolesti. Većina obolelih u odnosu na zdrave osobe ima znatno kraće očekivano trajanje života, što govori i podatak da da petu godinu ne doživi 30 odsto obolelih.

Od velikog značaja je, objašnjava doktorica, upoznavanje celokupne javnosti sa problemima koje oboleli i njihove porodice svakodnevno proživljavaju, kao i uključivanje šire društvene zajednice koja im može pomoći da budu „vidljiviji“. Dok prioritet politike javnog zdravlja, treba da se kreće u pravcu porepoznavanja obolelih od retkih bolesti, kako na međunarodnom, tako i na nacionalnom nivou, što bi konkretno značilo osnivanje Registra sa preciznim podacima o broju obolelih od retkih bolesti u Srbiji.

Ostale vesti iz ove kategorije