RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Društvo

Nastava prilagođena deci sa smetnjama u razvoju

Sanda Mileusnić | 30. mart 2020. | 12:04 | Društvo

Nastava prilagođena deci sa smetnjama u razvoju

Deci sa smetnjama u razvoju potrebna je kompleksna podrška i u normalnim uslovima, dok je  u vanrednim još više otežana. Kako bi svojim đacima olakšali školovanje na daljinu, jer digitalni alati na koje se obrazovni sistem trenutno oslanja ne zadovoljavaju njihove potrebe, defektolozi nastavnici Školskog centra sa domom učenika „Dositej Obradović“ dostavljaju im nastavni materijal koji je prilagođen za svakog ponaosob.

Deca koja pohađaju ovu školu imaju različite vrste smetnji, često su i udružene, a uglavnom su to poteškoće u intelektualnom ili senzomotornom funkcionisanju i govorno jezički problemi, objašnjava direktorka ove ustanove Nataša Nimčević. Prilagođavanje na novonastalu situaciju školovanja od kuće i za njih je bio izazov, ali su u saradnji sa defektolozima i roditeljima uspeli na pronađu način.

Određeni problemi javljaju se u radu sa osnovcima, jer oni digitalne alate i aplikacije ne mogu samostalno da koriste, te u njihovom slučaju veliku ulogu igraju roditelji. Iako se materijal dostavlja elektronskim putem, deo se i štampa i ostavlja u prizemlju, te roditelji dolaze po njega.

Osnovni zadatak nastavnog osoblja u ovom periodu je da budu što više dostupni učenicima i to svakodnevno, kao i da budu podrška roditeljima. Iako su u početku deca teško prihvatala promenu, nastava na daljinu u ovoj školi za sada funkcioniše dobro, zaključuje direktorka.

Od 152 učenika „Dositeja Obradovića“, 98 su srednjoškolci, 45 osnovci, a devetoro ide u predškolsko. Na zahtev roditelja, i za njih je realizovan program, kako bi što spremnije dočekali prvi razred.

Ostale vesti iz ove kategorije