RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Društvo

Vazduh nešto čistiji ove godine

Marijana Tolimir | 16. novembar 2020. | 13:21 | Društvo

Vazduh nešto čistiji ove godine

U prvih deset meseci udisali smo nešto čistiji vazduh, pokazuju preliminarni rezultati Laboratorije za ispitivanje vazduha i buke Zavoda za javno zdravlje Subotica. Kako objašnjava magistar hemije, Mirjana Bonić, kada se poredi april ove godine sa prethnom, kao i septembar i oktobar, broj dana u kojima zagađujuće čestice PM10 prelaze dozvoljene vrednosti, mnogo je manji.  Takođe, od maja do avgusta ni jedan dan nije došlo do prekoračenja dozvoljenih vrednosti.

Kako su uz saobraćaj, glavni zagađivač individualna ložišta, treba sačekati kraj godine dodaje Bonić, da bi se videlo da li je došlo do poboljšanja kvaliteta vazduha. Zimi je kako objašnjava zagađenje gore, jer iz ložišta potiču sitnije PM2,5 čestice koje su mnogo opasnije, a sve zavisi i od meteoroloških uslova.

Inače, u poslednjih nekoliko godina vazduh u Subotici svrstava se u treću kategoriju – što znači prekomerno zagađen vazduh, a prošle godine čak 103 dana merna stanica kod „Patrije“ pokazala je prekomerno zagađenje, dok je ona na maloj školi „Sonja Marinković“ zabeležila 93 takva dana.

Ostale vesti iz ove kategorije